O nas

Fundacja Cordis podejmuje starania o to, aby naszym najmniejszym pociechom zapewniona była godna i odpowiednia opieka.

Fundacja ma na celu:

- chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży
- niesienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy materialnej i moralnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Otaczamy swą opieką dzieci i młodzież w wieku od lat 4 do 18 roku życia Mottem przewodnim Fundacji są słowa z Ewangelii: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię Moje, Mnie przyjmuje". Mk 9,34.

Fundacja Cordis jest organizacją charytatywną i pozarządową, założoną i prowadzoną przez ks. Mariana Miklaszewskiego, której jedynymi środkami utrzymania są fundusze pochodzące od ludzi dobrej woli i firm. Dzięki naszym Dobroczyńcom nasz dom jest miejscem otwartym dla wszystkich dzieci , w szczególności dla dzieci potrzebujących pomocy opiekuńczo-wychowawczej, materialnej i duchowej. Nasz Dom jest dla nich bezpiecznym schronieniem przed głodem, zimnem i często brakiem miłości...

W ramach dziennego pobytu dzieciom i młodzieży zapewniamy pomoc pedagogiczno-wychowawczą, gorący posiłek, odzież, obuwie, leki. Realizowany program edukacyjny poprzez korepetycje, pomoc w odrabianiu lekcji, daje dzieciom możliwość podniesienia poziomu nauczania, a często decyduje o promocji dziecka do następnej klasy. Nasi podopieczni mają możliwość poznawania swoich umiejętności i rozwijania ich w kącikach zainteresowań. Podczas prac w kącikach uczą się praktycznych zajęć z różnych dziedzin życia, oraz kształtują w sobie wartości, które uczą ich jak być dobrym człowiekiem i chrześcijaninem. Nasz Dom organizuje dla dzieci różne zabawy, imprezy, ferie, ogniska, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, święta oraz wakacje. Wszystkie formy spędzania wolnego czasu są ukierunkowane na działania profilaktyczne i terapeutyczne.

Istotnym punktem działania Fundacji jest organizowanie letnich i zimowych turnusów wczasowo-rekolekcyjnych dla dzieci z Domów Dziecka, rodzin ubogich i wieloproblemowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione. Designed by aqa.pl